Domodeck ® – De Vloeroplossing Van Echo  thumbnail

Domodeck ® – De Vloeroplossing Van Echo

Published Mar 17, 24
7 min read

De huizenmarkt is in een rap tempo aan het veranderen (Gewelven in voorgespannen beton). Daarbij zien we twee belangrijke wijzigingen:Het woningaanbod stijgt en dat is een goede zaak; want kopers kunnen uit meer woningen kiezen, waardoor de hysterie uit de markt gaat. De woningprijzen dalen en ook dat is een voor een deel een goede ontwikkeling

Overbieden op woningen was aan de orde van de dag. Een lichte correctie van de huizenprijzen zorgt dat de woningmarkt weer meer in balans komt. In dit artikel geven wij onze verwachtingen voor enerzijds het aantal woningverkopen en het aantal op te leveren nieuwbouwwoningen en anderzijds de prijsontwikkelingen van woningen.

Na de krediet- en eurocrisis steeg in de periode 2013 tot en met 2020 het aantal verkochte woningen van minder dan 10.000 per maand naar richting de 18. Gewelven in voorgespannen beton.000 à 20.000 per maand, met uitschieters in de altijd topmaand december van meer dan 26.000. Sinds halverwege 2021 daalt het aantal gepasseerde woningen bij de notaris

Wij verwachten dat er in 2023 ongeveer evenveel woningen verkocht worden als in 2022, namelijk zo rond de 190.000 à 195.000 woningen. Op de langere termijn verwachten we dat de doorstroming op de woningmarkt zal verbeteren en het aantal woningtransacties weer boven de 200.000 uit gaat komen. Het kabinet heeft zich ten doel gesteld om naast de bestaande woningvoorraad jaarlijks ongeveer 100.000 nieuwbouwwoningen te realiseren.

Holle Gewapende Betonwelfsels

Het lijkt een grote uitdaging voor de provincies om deze afspraken daadwerkelijk te realiseren, zeker omdat twee op de drie nieuwe woningen in de categorie ‘betaalbaar’ moet vallen (Gewelven in voorgespannen beton). Uitdagingen zijn bijvoorbeeld:Een dreigende bouwstop op veel locaties als gevolg van een te verwachten stikstofuitspraak van de Raad van State;De uitgifte van bouwvergunningen gaat moeizaam en er zijn veel juridische procedures die de bouw vertragen of tegenhouden;Terughoudendheid bij investeerders en bouwers door hoge grondkosten, gestegen materiaalkosten en ongunstige wetgeving voor verhuur van woningen;Het gebrek aan voldoende vakmensen om op te schalen;In 2022 en 2023 worden waarschijnlijk rond de 70.000 nieuwe woningen opgeleverd en ook de komende jaren lijkt het niet erg realistisch dat de beoogde 100.000 woningen per jaar worden opgeleverd

Wij verwachten de komende jaren dan ook geen serieuze versnelling in het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen. prédalles. Wij vrezen zelfs voor een achteruitgang als bepaalde geplande projecten vertraagd of uitgesteld worden. Om op een gemiddelde van 100.000 woningen per jaar uit te komen in 2030, moet er de komende jaren opeens een enorme versnelling komen in het aantal te bouwen woningen, wat voor alsnog vooral wensdenken lijkt

Eerst weer even een korte terugblik: Sinds 2014 stijgen de woningprijzen, nadat we in de periode 2008 tot en met 2013 een daling van in totaal ongeveer 20% zagen. Vanaf 2017 lag de stijging boven de 7% per jaar, met als uitschieter meer dan 15% in 2021 (Gewelven in voorgespannen beton).Onze verwachting is dat we een lichte correctie van een paar procent op de huizenprijzen in 2023 gaan zienHoeveel mensen kunnen lenen is afhankelijk van drie factoren:Vanaf 2023 gaan deze naar beneden, waardoor men minder kunt lenen - Gewelven in voorgespannen beton. Voorlopig stijgt de hypotheekrente en ook dit leidt ertoe dat men minder kan lenen. Het is heel lastig te voorspellen hoe de hypotheekrente zich de komende maanden en het komende jaar gaat ontwikkelen

Welving

Over het geheel genomen, ziet het er voorlopig naar uit dat de combinatie van lagere leennormen en een hogere hypotheekrente in 2023 een groter effect zullen hebben dan de hogere inkomens. Al kan dit in individuele situaties ook positiever uitpakken - predallen. Aan de andere kant is er nog steeds een groot woningtekort van naar schatting 315 (Gewelven in voorgespannen beton).000 woningen

Daarbij is het wel goed om te bedenken dat de woningmarkt ook altijd erg gedreven wordt door sentiment. Gewelven in voorgespannen beton. Een groter deel van de consumenten vindt het op dit moment geen goede tijd om een woning te kopen, onder andere door de hoge energiekosten en hoge inflatie. Als de economie verslechtert en mogelijk in een recessie komt, bestaat de kans dat het sentiment verder achteruitgaat en mensen nog terughoudender worden

Voor de iets langere termijn hopen en verwachten wij dat de inflatie afneemt en ook de hypotheekrente iets lager uit zal vallen - Gewelven in voorgespannen beton. Komt dit scenario uit, dan lijkt een verdere stijging van de huizenprijzen in 2025-2030 met een hoger percentage dan de inflatie waarschijnlijker dan een daling van de prijzen

Als het kabinet erin weet te slagen om tot en met 2030 900.000 woningen bij te bouwen, dan zal dit zeker een prijsdrukkend effect hebben in de tweede helft van de twintiger jaren. Maar zoals eerder geschreven moeten we eerst nog maar eens zien dat die plannen daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Dat wil zeggen dat de hypotheek groter is dan de waarde van de woning (Gewelven in voorgespannen beton). Maar de kans hierop is voor de meeste huishoudens een stuk kleiner dan een decennium geleden. Om te beginnen hebben de meeste huishoudens heel veel overwaarde opgebouwd in hun woning, zodat ze een behoorlijke prijsdaling op kunnen vangen

Kerkstoel PredallenDe meeste huishoudens komen dan ook niet in gevaar bij een prijsdaling van in totaal 20%, zoals we die zagen in de periode 2008 tot en met 2013. Gewelven in voorgespannen beton. Vaak is dat namelijk de prijsstijging die ze in de afgelopen 1 à 2 jaar hebben meegemaakt. Een groep die wel risico loopt zijn vooral starters die het afgelopen jaar of de afgelopen jaren een huis hebben gekocht, en bijvoorbeeld ook nog overboden hebben, en een volledige financiering nodig hadden

Dat wordt alleen anders als ze willen verhuizen, omdat ze bijvoorbeeld in een andere stad een baan krijgen of vervelender als de relatie eindigt of de lasten niet meer betaald kunnen worden door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid - Gewelven in voorgespannen beton - predallen. Overigens geldt ook voor starters dat de risico’s in de loop van de tijd kleiner worden, doordat ze ook aflossen op hun hypotheek

Zeker als we dit vergelijken met de situatie voor de kredietcrisis, toen men ook de bijkomende kosten in de hypotheek kon meefinancieren en er vaak een groot deel aflossingsvrij werd afgesloten. Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws - Gewelven in voorgespannen beton. Bedankt voor uw aanmelding

De Garantie- en Waarborgregeling is herschreven in klare taal (B1-niveau) (Gewelven in voorgespannen beton). Dat is een goede ontwikkeling en sluit aan bij de ontwikkeling in de rechtspraak waarin meer aandacht wordt besteed aan het schrijven van vonnissen in ‘klare taal’. Onder de definitie van ‘Huis’ en ‘Privé-gedeelte’ vallen niet langer de vakantie-, recreatie of tweede woningen

Voorgespannen WelfselsHet boetebedrag is verhoogd naar maximaal € 90,00 per dag en de maximale periode is verhoogd naar maximaal 120 kalenderdagen. Van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw is de aanleg en kwaliteit van groenvoorzieningen uitgezonderd - Gewelven in voorgespannen beton. De uitsluiting ‘aanleg en kwaliteit van groenvoorzieningen’ geldt niet als de groenvoorzieningen functioneel zijn en onlosmakelijk verbonden zijn met het huis op appartementengebouw

Denk bijvoorbeeld aan een sedumdak - Gewelven in voorgespannen beton. Voor een sedumdak geldt dus de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw wél. Wanneer de woning binnen de garantietermijn niet voldoet aan de kwaliteitsnormen en de Ondernemer niet wil of kan herstellen, kan de Verkrijger een beroep doen op de herstelwaarborg. Wanneer de Verkrijger een beroep doet op de herstelwaarborg van Woningborg is de Verkrijger een eigen risico verschuldigd van € 321,-- inclusief btw (nieuwbouw) en € 318,-- inclusief btw (transformatie)

In dat geval geldt de garantietermijn van 6 jaar. Artikel 3 sub m: Een individueel bronsysteem (eigendom van de Verkrijger en op het perceel van de woning gesitueerd) valt onder de garantie. Gewelven in voorgespannen beton. Uit de Garantie- en Warborgregeling volgde onvoldoende duidelijk waaraan een verwarmingsinstallatie (al dan niet gecombineerd met een warmwaterinstallatie) van het Huis of het Privé-gedeelte dient te voldoen

In de praktijk wordt vaak discussie gevoerd over de voorwaarden waaraan de verwarmingsinstallatie dient te voldoen zoals de hoogte van de te behalen en handhaven temperatuur (tot een buitentemperatuur van -10 graden) in de verschillende ruimten in de woning, met deze verduidelijking kunnen deze discussies gemakkelijker beslecht worden (Gewelven in voorgespannen beton). Tocht (uitsluitend) het gevolg van de technisch vereiste installatie valt buiten de garantie

Kerkstoel PredallenVoor hang- en sluitwerk geldt een verkorte garantietermijn van 1 jaar. Hang- en sluitwerk omvat nu ook deurdrangers. Gewelven in voorgespannen beton. Per 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. Uit deze wet volgen wijzigingen die van toepassing zijn op alle aannemingsovereenkomsten die vanaf 1 januari 2024 worden ondertekend tussen een aannemer en een particuliere opdrachtgever

Latest Posts

Domodeck ® – De Vloeroplossing Van Echo

Published Mar 17, 24
7 min read

Afdichtkappen Voor Betonnen Welfsels

Published Mar 14, 24
7 min read

Wat Is Een Welfsel?

Published Mar 13, 24
5 min read